Graficke pismenko Vzhledem k umístění areálu v příkrém svahu má zvonice poměrně vysokou zděnou podezdívku z lomového kamene. Dřevěná hranolová část je dvoupatrová, obedněná, s vyznačenými římsami. Ve druhém patře je otevřena okny s kruhovým horním zakončením (na sever a jih po dvou, na západ a východ po jednom). Střecha je mansardová, zvoncového tvaru, krytá břidlicí.

 
Graficke pismenko Zvonice stojí v jihozápadním rohu hřbitova.

Text: popis
19.6. 2008 - Ivan Grisa, dle K. Kuča, České, moravské a slezské zvonice