Graficke pismenko Jednolodní kostel s mírně užším čtvercovým presbytářem, na jeho severním boku sakristie a mohutná čtvercová věž s bedněným zvonovým patrem a šindelem krytou bání s lucernou. V západním průčelí hlavní vchod krytý malou předsíní, nad ní nika se sochou patrona. Volutový štít s hodinami, vrcholící tympanonem. Ve východní stěně závěru zachováno zazděné gotické okno s kružbou, fungující okna upravena pozdně barokně. Portál do sakristie pozdně gotický, s přetínanými pruty.

 
Graficke pismenko Loď plochostropá, presbytář valeně klenutý. Zařízení (pokud se zachovalo) pochází převážně z 18. století.

Text: popis
19.6. 2008 - Ivan Grisa, dle Umělecké památky Čech, svazek 3