Graficke pismenko Jednolodní kostel orientovaný směrem k východu. Trojboký presbytář, na severu obdélná sakristie s oratoří v patře, na jihu osmiboká kaple Panny Marie. Před západním vstupem hluboká nízká předsíň. Ze severozápadního nároží vystupuje kazatelna.

 
Graficke pismenko Fasády jednoduché, zdobené jednoduchými malovanými napodobeními architektonických článků. Loď a presbytář mají valené klenby, sakristie křížovou, mariánská kaple kopuli.
 
Graficke pismenko Vnitřní zařízení jednotné, raně barokní.

Text: popis
16.6. 2008 - Ivan Grisa, dle Umělecké památky Čech, díl 3