Ruční papírna ve Velkých Losinách

Graficke pismenko Papírnu založili na svém panství Žerotínové pravděpodobně mezi lety 1591 (poslední doklad o existenci mlýna) a 1596 (nejstarší dochovaný papír s losinskou průsvitkou s motivem žerotínského erbu). Roku 1603 ji poprvé prodali nájemci podniku. Papírna přežila třicetiletou válku, roku 1679 se její majitelka stala jednou z obětí místních čarodějnických procesů.

 
Graficke pismenko O 13 let později se stala znovu majetkem vrchnosti, která ji roku 1729 zmodernisovala osazením dřevěného holandru na přípravu papíroviny. Roku 1778 ji Jan Ludvík ze Žerotína prodává definitivně nájemci, kterým byl Matyáš Werner. První dvě třetiny 19. století se střídala období prosperity a špatného hospodaření. Nejhlubším úpadkem prochází po roce 1860, kdy se papírenská výroba stává pouhým doplňkem textilní produkce. Až objev vynikajících filtračních vlastností ručního papíru roku 1881 výrobu zachraňuje a přivádí ji k nové prosperitě. Výhod materiálu začínají stále více využívat i umělci.
 
Graficke pismenko Růst produkce si vyžádal zavedení nových technologií (1896 parní kotel, 1913 vodní elektrárna).
 
Graficke pismenko Roku 1945 byl podnik zkonfiskován, výroba byla znovu ohrožena v polovině 50. let. Až od roku 1974 je areál památkově chráněn, během 70. a 80. let došlo k nejnutnějším opravám. Od roku 1987 je areál přístupný veřejnosti.
 
Graficke pismenko V 90. letech 20. století prošel areál důkladnou rekonstrukcí, jejichž část bylo nutno po povodních roku 1997 zopakovat. Od roku 2002 je areál národní kulturní památkou, roku 2007 byl zřízen druhý prohlídkový okruh.

Text: historie
16.6. 2008 - Ivan Grisa, podle www.rucnipapirna.cz