Graficke pismenko Jednolodní kostel s polygonálně zakončeným presbyteriem na východní straně; k severní stěně presbyteria přiléhá obdélná sakristie. Dodatečnou přístavbou je věž na jižní straně; podvěží slouží jako předsíň gotického portálu v jižní stěně lodi. Z patra věže je patrné drobné raně gotické okénko v  jižní stěně lodi. Západnímu průčelí lodi dominuje rozměrný portál s bohatě profilovaným gotickým ostěním; na místě původního vimperku je nad záklenek připojen klasicistní tympanon.

 
Graficke pismenko Presbytář má vnější opěrné pilíře. Okna jsou hrotitá, s kamenným profilovaným ostěním se stopami členitých dvoudílných kružeb, bohužel vylámaných.
 
Graficke pismenko Presbyterium je zaklenuto žebrově, na hrubě zpracovaných obličejových a kružbových konzolách. Na svorníku v závěrovém poli pětilistá růže.
 
Graficke pismenko Na stěnách rozsáhlý cyklus nástěnných maleb z 2. poloviny 14. století. Malby jsou zachovány také pod omítkou na valené hrotité klenbě presbyteria. V severní stěně sakristie raně gotický portálek, který původně sloužil jako vstup z presbyteria, odkud byl později přenesen.
 
Graficke pismenko Východně od hřbitova probíhá zřejmě prastará severojižní cesta (od Doudlebska a Bechyňska na Sedlecko a Prahu?).
 
Graficke pismenko Jihovýchodně od kostela je situována barokní fara (čp. 6), bohužel strašlivě zpustlá.

Text: popis
14.6. 2008 -