Graficke pismenko Ves do roku 1291 vlastnili Vítkovci, po nich pražské arcibiskupství a od roku 1455 Rožmberkové.

 
Graficke pismenko Kostel vznikl nejspíše v závěru 13. století, zřejmě jako dílo stavební huti nedalekého kláštera v Milevsku. Roku 1804 byla přistavěna věž klasicistního rázu, ovšem s gotizujícími prvky, a loď byla zaklenuta výraznými plackovými klenbami na hranolových přízedních pilířích. Následně byla k západní stěně lodi připojena podklenutá kruhta. Roku 1832 kostel zčásti vyhořel. Snad po té byly zřízeny nynější krovy s ležatými stolicemi a výměnami s krátčaty v mezilehlých vazbách. Dílčí úpravy provedeny v roce 1889.

Text: historie
14.6. 2008 - Jan Sommer podle Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1, A/J, Praha 1977, s. 391.