Původní piastovský knížecí hrad z konce 13. století, postupně přestavěný na trojkřídlý zámek, stojí na západním okraji města. Po ztrátě správní funce v 18. století tu byla zřízena věznice, dnes tu jsou kanceláře a sklady.
Hlavní obrázek místa
Hranolová hodinová věž s osmibokou vrchní částí je pohledovou dominantou zámku
© iV 6.5.2007
Graficke pismenko Jawor leží na hlavní silnici mezi městy Legnica a Kamienna Gora.
Asi nejzajímavějším objektem ve městě je celodřevěný evangelický kostel, postavený v letech 1654–55 v době náboženského narovnání po třicetitelé válce.
Zachovalo se částečně také středověké opevnění města, bašta Andělský hrad má dvě řady střílen, zůstala stát také jedna ze čtyř bran – Strzegomská.
Městská radnice pochází z let 1896–97, ale její věž má středověké základy.
Na hlavním náměstí stojí domy s podloubím z 16.–19. století, nejhodnotnější je dům U zlatého úlu.
Farní kostel sv. Martina je trojlodní gotická stavba s dvěma věžemi v průčelí.
Na jihu města je pozdně gotický bernardinský klášter s halovým kostelem, dnes zde sídlí regionální muzeum.
Ivka, 13.6. 2008

  historie

  hrad Jawor
  Město Jawor leží na křižovatce důležitých středověkých cest z Prahy do Legnice a z Drážďan do Wrocławi, založeno bylo v roce 1275. V tomto období došlo k rozčlenění Slezska na jednotlivá údělná knížectví synů Boleława Rogatki a Kondráda Hlohovského a Jawor se stal jedním z nových center. Samotný městský hrad, který vznikl nedlouho po založení města, leží na západní straně původní městské zástavby nad mlýnským náhonem. Poprvé je zmiňován v roce

  Ivka, 13.6. 2008

  popis

  V roce 1991 publikovali J. Romanow a R. Piwka výsledky terénního výzkumu jaworské knížecí rezidence. Podle nich prvotní hrad sestával z volně stojící kamenné obytné stavby o rozměrech cca 6,3 x 7,6 m, podle dochovaných základů byla síla zdi pouze 0,7 metru. Stavba byla obklopena příkopy a valy s palisádou. Nedlouho po vzniku hradu byla ale tato menší stavba nahrazena větší hranolovou stavbou o rozměrech 10 x 11 metrů a s 1,1 metru silnými zdmi,

  Ivka, 13.6. 2008
  zámek
  hrad přestavěný na zámek
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Polsko
  dolnośląskie