zámek Vlková

Mladší zámek (kaštiel)
Pozdně barokní zámek z roku 1764. Nad obytným přízemím je skladovací polopatro. Fasáda je bohatě členěna pilastry a okny v šambránách. Střecha mansardová, zrenovovaná. Zámek prochází rekonstrukcí. Jihozápadně torzo zámeckého parku z poč. 19. stol.
Hlavní obrázek místa
celkový pohled na zámek od jihovýchodu
© Jan P. Štěpánek 05/2008
Graficke pismenko Pozdně barokní vesnický zámek (kaštiel) v obci Vlková, ležící asi 9 km jižně od města Kežmarku a 10 km východně od Popradu. Zámek je východním sousedem staršího renesančního zámku, který byl empírově upraven. Oba zámky po 2. polovině 20. století velmi utrpěly. Byly necitlivě spravovány a účelově upravovány. V jejich těsném sousedství vyrostlo nevzhledné JZD. Jihozápadně od obou zámků se rozkládá torzo někdejšího rozsáhlého zámeckého parku z počátku 19. století s hrobkami rodu von Wieland, posledních majitelů zámků a panství.
Zámek je v této době nepřístupný a prochází velmi postupnou rekonstrukcí.
Jan P. Štěpánek, 8.6. 2008

  historie

  Historie a popis zámku
  Obdélný zámek byl vystavěn v roce 1764. Nad obytným přízemím zámku se rozkládá půl poschodí sloužící jako skladovací prostor. Jeho větrací okénka jsou začleněna do bohaté pilastry členěné fasády. Okna a vstupní portál mají bohatě členěné profilované šambrány. Zámek kryje mansardová střecha s prosvětlujícími vikýři. Zámku dominuje barokní vstupní portál s oválným zamřížovaným nadsvětlíkem a záclonovým frontónem.
  Jan P. Štěpánek dle informací na www.vlkova.sk, 8.6. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  zámek
  chátrající
  nepřístupno
  Slovensko
  Prešovský