Klášter minoritů v severovýchodním cípu historického města s dochovanou gotickou architekturou klášterního kostela, rajského dvora a kapitulní síně. Dnes jedno ze sídel Muzea Jindřichohradecka.
Hlavní obrázek místa
Klášterní kostel sv. Jana Křtitele z hradní věže
© Ivan Grisa, 05/2006
Klášter s kostelem stojí na východním okraji historického města, nad rybníkem Vajgar. Exposice přístupná denně mimo pondělí 9.00–12.00, 13.00–16.00.
Ivan Grisa, podle stránky Muzea Jindřichohradecka, 7.6. 2008

  historie

  Minoritský klášter s kostelem sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci
  Založen ve třetí čtvrtině 13. století v koutě městských hradeb. Kostel sv. Jana Křtitele stavěn po několik desetiletí. Nejstarší částí je jižní zeď presbytáře a dvě nejvýchodnější klenební pole jižní boční lodi. V letech 1320–50 dostavěn presbytář a jižní loď, hlavní loď snad v té době sklenuta. Roku 1434 vypálen husity, poté dlouhodobá obnova (do roku 1480?), nově zaklenuta hlavní a část boční lodě. Velké opravy v letech 1597, 1608 (po požáru),

  Ivan Grisa, dle Umělecké památky Čech, svazek 1, 1977, 7.6. 2008

  popis

  Kostel sv. Jana Křtitele je typická stavba architektury žebravých řádů z přelomu 13. a 14. století. Tvoří ji dlouhá a široká hlavní loď s mírně šikmo přisazeným presbytářem, orientovaným k jihovýchodu a podstatně užší a nižší jižní boční loď. Zevně omítnutý presbytář s opěráky. Gotická hrotitá okna s kružbami. Na štítě nad vítězným obloukem nasazena věžice s kamennou jehlancovou helmicí. Hlavní loď zaklenuta po husitských válkách síťovou

  Ivan Grisa, dle Umělecké památky Čech, svazek 1, 1977, 7.6. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  sakrální památky
  klášter
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Jindřichův Hradec  (JH)
  Jindřichův Hradec