Graficke pismenko Nejstarší částí kostela byla vystavěna jako centrála na půdorysu řeckého kříže, završená kopulí. Od roku 1805 je k ní připojeno západní basilikální trojlodí s nízkými bočními loděmi a sakristie u východní stěny závěru. Podél ní stoupají dvě krytá schodiště na oratoře v severním a jižním rameni původního kříže.

Text: popis
6.6. 2008 - Ivan Grisa, dle Umělecké památky Čech, svazek 1, 1977