Graficke pismenko Kostel sv. Máří Magdaleny v Krásné Lípě je jednolodní stavba s trojboce zakončeným presbytářem. Aby průčelí kostela směřovalo nad náměstí, rozložené pod kostelem, je vlastní kostel orientovaný k severu. Vybavení interiéru pochází z 18. a 19. století. Hlavní oltář je klasicistní s obrazem od Dominika Kindermanna. Lavice v chrámové lodi jsou rokokové, rokoková (z roku 1765) je i kazatelna, s rokajovou výzdobou, s reliéfem Poslední večeře Páně a se sochami církevních Otců. Křtitelnice pochází z 2. pol. 18.století a je na ní vyobrazena skupina Kristova křtu. Krásnolipský rodák, malíř August Frind, vypracoval na přelomu 19. a 20. století návrh barevných vitráží kostelních oken.

Text: popis
16.6. 2008 - Pavel Vítek - zdroj - Umělecké památky Čech (K-O), Academia Praha 1980

Warning: file_get_contents(/var/www/hrady/https/adv/google.obsah-blok.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hrady/class/class.adv.php on line 182