Původně farní kostel vsi Malovary, která zanikla v 16. století. Od té doby slouží jako hřbitovní. Gotická stavba byla upravena barokně. V jihovýchodní části hřbitova stojí zvonice.
Hlavní obrázek místa
Kostel s areálem hřbitova od západu
© Ivan Grisa, 03/2006

Kostel Všech svatých ve Velvarech

Graficke pismenko Západně od opevněného města Velvary existovala ves Malovary, zaniklá v 16. století. Jejím jediným pozůstatkem je původně farní kostel Všech svatých na vyvýšenině nad Červeným potokem. Původní gotická stavba ze 14. století byla zbarokizována, naposledy upravena roku 1853. Dnes slouží jako hřbitovní, v 90. letech 20. století byl celý areál (včetně hřbitovní zdi a zvonice) opraven.
Ivan Grisa, podle Umělecké památky Čech, svazek 4, 1982, 31.5. 2008

  historie

  Zvonice u kostela Všech svatých, Malovary - Velvary
  Vesnice Malovary, prvně písemně doložená r. 1302, zanikla někdy na konci 17. století sloučením s obcí Velvary. Z původní vsi se dochoval jenom původně gotický kostel Všech svatých ze 14. stol. Kolem kostela se rozprostírá hřbitov, obehnaný zdí. V jihovýchodním rohu hřbitova stojí samostatná hranolová zděná zvonice s vysokou jehlancovou střechou, postavená později než samotný kostel, snad v průběhu 15. století. Původně zřejmě renesanční

  Umělecké památky Čech 4., E. Poche a kol., nakl. Academia r. 1982, www.velvary.cz, 21.8. 2012

  popis

  Jednolodní kostel, orientovaný k východu. Loď i presbytář jsou obdélné, na východní straně má čtvercovou sakristii, na jižní straně předsíň s volutovým štítem. Na hřebenu střechy lodi sanktusová vížka. Presbytář je zaklenut křížovou klenbou, loď plochostropá. V presbytáři se nacházejí gotické sedile a malý sanktuář. V jihovýchodním rohu hřbitova stojí hranolová zděná zvonice s vysokou jehlancovou střechou. Původně zřejmě renesanční gotizující

  Ivan Grisa, podle Umělecké památky Čech, svazek 4, 1982 a Karel Kuča, Zvonice v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 31.5. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Kladno  (KL)
  Velvary
  Načítám seznam míst