Romanticky upravený gotický hrad s vestavěným renesančním zámkem. Poničen za husitských válek, za třicetileté války a požárem roku 1578. Opraven a přestavěn roku 1886 za Jana ll. z Lichtenštejna. Dnes hrad spravuje Vlastivědné muzeum v Olomouci.
Hlavní obrázek místa
Pohled na hrad směrem od města
© Jiří Doupal, 11/2009

Prohlídkové okruhy:

Lichtensteinské sbírky - kaple, chodba a pokoje 1. patra vybavené mobiliářem posledních majitelů. Doba prohlídky 40 - 50 min., bezbariérový přístup.
Velký okruh - zahrnuje okruh "Lichtejsteinské sbírky" a prohlídku svozových sbírek uzavřených hradů a zámků Severní Moravy. Doba prohlídky 80 - 100 min.

http://www.hrad-sternberk.cz, 15.4. 2013

  historie

  Hrad Šternberk
  Městu Šternberku, rozkládajícímu se na úpatí Jeseníků, zdaleka vévodí dominanta hradu a rozložité průčelí chrámu někdejšího augustiniánského kláštera. Obě budovy i město samo vděčí za svůj vznik rodu pánů z Šternberka, jehož přídomek byl odvozen od hradu Šternberka na Sázavě v Čechách. Vznik hradu Šternberka byl v 19. století spojován s osobou Jaroslava ze Šternberka. Rukopis královédvorský ho oslavuje jako vítěze nad Tatary v boji u Olomouce,

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Morava, 12.5. 2009
  Jádro hradu středověké, na konci 19. století za držení Lichtensteinů hrad částečně romanticky přestavěn, cenné sbírky původního rodového muzea a bohatý mobiliář svezený z nezpřístupněných severomoravských zámků. Na hradě můžete vidět osobní výtah z počátku století a nově objevený původní středověký záchod - prevét.
  23.7. 2002

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  hrad
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Olomoucký kraj
   Olomouc  (OL)