Barokní kostel ve frontě kežmarského Hradního náměstí vystavěný kolem r. 1654 řádem Paulínů. Po požáru v r. 1741 byl přestavěn do současné podoby.
Hlavní obrázek místa
průčelí Paulínského kostela obrácené vstupem do Hradního náměstí
© Jan P. Štěpánek 05/2008
Graficke pismenko Pulínský kostel v uliční frontě Hradního náměstí, v severní části historického jádra města Kežmarku. Barokní kostel, na který po obou stranách přiléhají měšťanské domy, byl vystavěn kolem roku 1654 v raně barokním slohu. Po požáru v roce 1741 byl celkově zbarokizován a hlavní průčelí obrácené do náměstí získalo současný vzhled.
Kostel se nazývá Paulínský dle řádu Paulínů, kteří vycházeli z učení sv. Pavla, prvního poustevníka.
Jan P. Štěpánek, 26.5. 2008

  pověsti

  Navštívení Panny Marie
  V Novém zákoně je popsáno setkání těhotné Panny Marie s její příbuznou Alžbětou, rovněž těhotnou; budoucí matkou Jana Křtitele. Panna Marie poté, co je jí andělem zvěstováno že porodí Syna Božího spěchá aby navštívila Alžbětu a byla "prostřednicí milosti"; aby předala posvěcení nenarozenému Janu Křtiteli. Alžběta byla těhotná i přes svůj vyšší věk a údajnou neplodnost, její těhotenství mělo být podle zjevení Archanděla Gabriela pro Pannu Marii

  http://catholica.cz, http://cs.wikipedia.org, 1.8. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Slovensko
  Prešovský
   Kežmarok  ( KK )