Graficke pismenko Obec Žárovice je sídelně velmi stará a území je bohaté na četné archeologické nálezy. První písemné záznamy sahají do roku 1131, kdy obec patřila olomoucké kapitule. Z listiny z roku 1391 je zmínka o tzv. Oberských vratech, které byly hranicemi plumlovského panství. Patrně se jednalo o zbytky valů nedalekého hradiště.

 
Graficke pismenko Podle údajů uvedených v knize pátera F. Müllera, který se celý život zabýval zdejším krajem, měla v obci stávat tvrz, a to v  místech domů čp. 26 až 31. Není bez zajímavosti, že místo má četné terénní nerovnosti. Dokonce se tu lidově říká "Na tvrze". Bohužel z žádných historických písemných pramenů o tvrzi nemáme zmínek. Protože místo nebylo doposud archeologicky zkoumáno, nelze informaci pátera F. Müllera ani potvrdit, ani vyvrátit.

Text: historie
26.5. 2008 - Ivo Rozehnal - podle knihy Drahanská vrchovina 2004 P. F. Müller