Graficke pismenko Na místě dnešního kostela byla v letech 1716 – 1718 vystavěna kaple. Ale již v druhé pol. 18. století byla přestavěna na současný kostel Nejsvětější Trojice stavitelem Petrem Pavlem Columbanim v barokním stylu.

 
Graficke pismenko Chrám je jednolodní obdélníková stavba s obdélníkovým, segmentem ukončeným presbytářem a dvoupatrovou hranolovou věží s cibulovitou bání. Ve štítě na západním průčelí je nika se sousoším Nejsvětější Trojice.
 
Graficke pismenko V interiéru kostela se nachází hlavní oltář pochází z 19. století, pozdně barokní křtitelnice, varhany pocházejí z doby okolo roku 1800, kazatelna je stejně stará, upravená v 19. století. U kostela je dosud používaný hřbitov s pseudogotickou hrobní kaplí
 
Graficke pismenko Roku 1735 byl polevský kostel ustanoven kostelem farním.
 
Graficke pismenko Ve 2. polovině 18. století prošel kostel rozsáhlými úpravami. Roku 1939 kostel vyhořel, ale ještě téhož roku byl znovu vystavěn.

Text: popis
24.5. 2008 - Pavel Vítek - zdroj - Umělecké památky Čech (P-Š), Academia Praha 1980