Římskokatolický kostel sv. Tří králů dal postavit původně pro protestanty Vavřinec (Lorenzo) Eder ze Štiavnice, majitel sovineckého panství, v roce 1577. V letech 1610 až 1614 byl kostel stavebně upravován za přispění Jana staršího Kobylky. Stavba byla tehdy zvýšena. V roce 1732 byl kostel a jeho věž postižen vichřicí. Oprava se protáhla až do roku 1734. V roce 1822 byl poměrně zanedbaný kostel opraven a stavebně rozšířen o oratoř a hudební kruchtu. Tehdy byla věž opatřena novou bání a kostel střechou. Interiér byl doplněn o nové varhany a lavice. Poslední výrazné úpravy kostela proběhly v roce 1901 a 1905, kdy byla opravena klenba kostela a pořízena nová střešní krytina.

 
Graficke pismenko Až do roku 1834 se pohřbívalo na hřbitově přímo kolem kostela. Poté byl vybudován na okraji města hřbitov nový.

Text: historie
17.5. 2008 - Jan P. Štěpánek podle K. Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2000


OOO