Graficke pismenko Páleč je doložena roku 1318, kdy ji vlastnil Hron z Pálče. Ve 30. letech 14. století ji získal biskup Jan IV. z Dražic. Kostel Narození Panny Marie byl vystavěn v letech 1333 až 1338. Jan z Dražic věnoval ves klášteru řeholních kanovníků sv. Augustina v Roudnici, kteří od roku 1338 měly ke kostelu patronátní právo. Od roku 1384 byl kostel farním. Po dobytí a zániku roudnického kláštera na počátku husitských válek zanikla i fara v Pálči. Kostel byl opraven slohově r. 1891.

 
Graficke pismenko Kostel je jednolodní, s polygonálním presbytářem a věží na západní straně. Nad vchodem se zachoval znak biskupa Jana IV. z Dražic. Na severní straně je sakristie. Hrotitý vítězný oblouk má rozpětí 4,28 m a loď je 16,7 m dlouhá a 9,5 m široká. V sakristii je pozdně gotická křtitelnice z růžové opuky v podobě osmihranného kalichu.

Text: historie
16.5. 2008 - Milan Caha (zdroj: Poche E. a kol. Umělecké památky Čech, díl 3. P-Š, Academia, Praha 1980)


OOO