Graficke pismenko Obdélná stavbička s trojbokým závěrem a zvoničkou na štítu sedlové střechy. Jednoduchý romantizující omítkový dekor.

 
Graficke pismenko V sousedství kaple selské statky z doby kolem roku 1900 (ve vsích v okolí Milevska byl gotizující dekor v té době velmi oblíbený); na štítu jednoho domku letopočet 1912. Nedaleká socha sv. Jana Nepomuckého u mostu údajně z roku 1910 (spíše se zdá, že z té doby je podstavec, ale socha je starší). Centrum vsi bylo bohužel výrazně narušeno "průtahem" silnice od Zvíkovského Podhradí směrem na Milevsko).

Text: popis
4.5. 2008 - Jan Sommer