Graficke pismenko Orientovaný románský kostel z doby před rokem 1230. V roce 1763–66 byl přestavěn barokně. Při této přestavbě byla změněna dispozice – loď byla vystavěna kolmo k původní lodi, románská loď byla ubourána, zachovala se apsida, která v novém kostele slouží jako boční kaple, a hranolová věž. V roce 1817 byla přistavěna sakristie. Velká rekonstrukce proběhla v roce 1882. Kostel je v zchátralém stavu, v současné době se skupina místních dobrovolníků snaží o jeho opravu.

 
Graficke pismenko Dochovalo se i zajímavé vnitřní vybavení – pozdně renesanční kazatelna, kamenná křtitelnice ze 17. či 18. století.

Text: historie
17.4. 2008 - Milan Caha (zdroj: Emanuel Posche a kol., Umělecké památky Čech A/J, Academia, Praha 1977)


OOO