úterý, 24. listopad 2020. Svátek slaví Emílie, zítra Kateřina

Graficke pismenko Dům má mimořádně složitou dispozici, svědčící o zachování starších konstrukcí gotických a renesančních. Sjednocené průčelí o pestré minulosti svědčí především svými půdorysnými nepravidelnostmi. Horizontálně disponované průčelí vrcholí trojúhelníkovým štítem. Členění okenních šambrán a parapetů svědčí o původu v raném klasicismu.

 
Graficke pismenko Na palác navazuje hodnotná terasová zahrada, stoupající až k tarasní zdi zahrad Pražského hradu. Součástí jejího parteru je vynikající arkádová sala terrena s dynamicky vypnutou střední částí průčelí a malebnou nástavbou s členitými střechami. Protějškem saly terreny je na severovýchodní straně zahradního parteru dvouramenné schodiště, v jehož ose je podesta s nikou se sochou Herkula. Interiér saly terreny je zdoben štukovými napodobeninami zřícenin a freskovou výmalbou s antickými ruinami.

Text: popis
8.4. 2008 -