Graficke pismenko Archeologický výzkum v místech zahrady při její rekonstrukci kolem roku 1990 prokázal výskyt řady výrobních zařízení s pecemi (stavební materiály, kovy). Linie průčelí zřejmě souvisí trasováním přibližně vrstevnicových ulic, které se po úbočí a úpatí hradního svahu rozbíhaly severovýchodním směrem od Pětikostelního náměstí. Po založené Malé Strany byla zřízena brána v hradbě mimo nynější Valdštejnskou ulici (ve východní zdi zadní části Pálffyovského paláce). V místech Ledebourského paláce zřejmě stálo asi 5 středověkých domů (šestý byl asi v místech uličky při jihozápadní straně paláce). Ty byly hlavně v souvislosti s postupným skupováním parcel slučovány v 16. století, hlavně po roce 1541, kdy spolu s Hradem a velkou částí Malé Strany i tato část zástavby vyhořela. Nejvýraznější budovou byl výrazný palác v pravé polovině nynější parcely, z něhož se zachoval mramorový portál vjezdu (s datací 1588). Konečné sloučení dispozice údajně provedl Ondřej Hanybal z Ekersdorfu, po zakoupení domů v roce 1601. Po několika změnách majitele údajně zchátralé domy koupil roku 1665 Jan Václav Novohradský z Kolowrat, který dům nechal přestavět raně barokně v letech 1665–1669 podle projektu Giovanni Domenica Orsiho. Po roce 1697 Trautmansdorfové upravovali především zahradu (do té doby byl hradní svah za domem bez využití). Asi oni založili proslulou salu terrenu, k jejíž výstavbě však bohužel chybějí prameny. Za autora odborníci považují buďto Giovanni Battistu Alliprandiho nebo Františka Maxmiliána Kaňku. Po roce 1801 připojil poslední části paláce na západní straně Josef Krakovský z Kolowrat. O rok později vyprojektoval přestavbu Ignác J. N. Palliardi. Roku 1852 dům přešel do majetku Adolfa Ledeboura-Wicheln, který prováděl dílčí úpravy podle projektu Johanna Maxmilána Hegera. Po roce 1945 zde sídlilo ministerstvo informací a po roce 1990 památkový ústav.

Text: historie
8.4. 2008 - Pavel Vlček a kol.: Umělecké památky Prahy, Malá Strana, Praha 1999, s. 261–264.