Historie hradu Kružberk

Graficke pismenko Nejstarší písemná zmínka o obci Kružberk je z roku 1377 (Cruczenburg) a poté z roku 1429 (Kreuczburg). Jak je vidno, název obce je odvozen od slova burg, čili hrad, nikoliv berg (kopec). Již tyto indicie ukazují na existenci hradu, sídla.

 
Graficke pismenko Samotný hrad není písemně zmiňován. V roce 1377 byl jeho majitelem jistý Ješek z Schonsteina (dnešních Dolních Životic). Příslušníci tohoto rodu se nechávali zvát také jako Bolač a byli patrně zakladatelé i  nedalekých Medlic. Zboží s hradem a vsí Kružberk zůstalo v držení tohoto rodu zřejmě až do jeho vymření na počátku 15. století. Tehdy Kružberk přechází do rukou rodu Kosířů, kteří jej spojují s panstvím Litultovice. Jindřich Kosíř byl purkrabím na nedalekém hradě Vildštejně. Jindřich byl také jediným, kdo se kdy po Kružberku psal. Z toho je také možno usuzovat, že na hradě mohl i sídlit. V době následujících vnitřních nepokojů a husitských válek hrad patrně zaniká.

Text: historie
9.3. 2008 - Jan P. Štěpánek podle Archeologie Moravy a Slezska 2008: Petr Zajíc, Hrad Kružberk


OOO