Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého z let 1733–1735 vybudovaný zásluhou majitele panství a hradu Lednica Ladislavem Matyasovským. Přestavěn klasicistně. Nahradil starší dřevěný kostel z r. 1646.
Hlavní obrázek místa
pohled na kostel z nejvyššího místa skalního útvaru Lednické bradlo
© Jan P. Štěpánek 02/2008
Římskokatolický farní kostel sv. Jana Nepomuckého v centru královského města, dnes spíše obce, Lednica. Ta se nachází asi 8 km západně od města Púchov a 7 km severozápadně od města Lednické Rovné.
Lednica je známá především typickou siluetou skalního bradla s pozůstatky zřícenin stejnojmenného hradu.
Jan P. Štěpánek, 12.3. 2008

  historie

  Nejstarší goticko-románský kostel v podhradní osadě hradu Lednica byl vystavěn již patrně koncem 13. století. Byl vážně poškozen a následně zbourán při dobývání hradu Lednica, na kterém se ukrýval Jiří Rákoczy, císařským vojskem v roce 1644. Stával v západní části dnešní farní zahrady. O necelé dva roky později, v roce 1646, byl vystavěn druhý, dřevěný kostel. Tento kostel zažil i návštěvu Jana Amose Komenského v roce 1650, kdy se zde krátce

  Jan P. Štěpánek dle infotabule u kostela, 12.3. 2008

  popis

  Kostel je tvořen jednolodní klasicistní obdélnou stavbou s velmi mělce ustoupeným presbyteriem, které je v závěru stavby pouze velmi mírně prohnuto. Na severní straně je ke kostelu přistavěna patrová sakristie, k jižní fasádě přízemní vstupní veranda. Východnímu průčelí dominuje ze dvou třetin vystouplá štíhlá vstupní věž ukončená cibulovitou bání. Nad vstupním portálem s nachází renesanční kamenná alianční deska s erbem Ladislava Matyasovského,

  Jan P. Štěpánek, 12.3. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Slovensko
  Trenčiansky
   Púchov  ( Pu )