Graficke pismenko První písemná zmínka o vsi je z roku 1250, kdy ji držel Mrákota z Chotýšan. Poté se na celé století z pramenů vytratila a znovu se s ní setkáváme až roku 1357, kdy jsou připomínáni příslušníci rytířského rodu z Chotýšan – bratři Mrákota Hlavatec, Mrákota Dlouhý a Jaroslav a jiní bratři Zachař a Rous. Jejich potomci drželi Chotýšany do počátku 15. století. Roku 1411 daroval Václav IV. Chotýšany s tvrzí jako vyšehradské manství Přibíkovi z  Buřenic, roku 1418 byl statek z manství propuštěn. Roku 1440 je připomínán Jan z Chotýšan, roku 1475 panství vlastnil Štěpán z Vrchotic. V první třetině 16. století jsou zde připomínání Jeroným ze Skuhrova a Štilfrýd Lukavecký z Lukavce.

 
Graficke pismenko Po roce 1530 drželi Chotýšany bratři Mikuláš a Jan Chobotští z Ostředka, jejichž potomek Vilém Chobotský je roku 1621 pro velké dluhy musel prodat. Novým majitelem se stal Václav st. Věžník z Věžník, po jehož smrti připadl jeho synovi Friedrichovi. Po smrti Friedricha († 1663) přešly jeho statky na jeho dva syny, z nichž Chotýšany dostal starší Václav Jaroslav. Po něm je zdědil syn Jan František († 1727) a vnuk Jan Josef, který Chotýšany roku 1737 prodal.
 
Graficke pismenko Novým majitelem se stal Arnošt František z Vrtby z votické větve tohoto hraběcího rodu. Zatímco Věžníkové ještě sídlili na staré tvrzi, Arnošt František si v jejím sousedství postavil nový zámek. Tvrz od té doby byla využívána ke správním a hospodářským účelům (pivovar a lihovar). Nástupci Arnošta Františka († 1750) byli jeho stejnojmenný syn († 1791) a vnuk Adam František († 1807), kterým tato větev vrtbovského rodu vymřela.
 
Graficke pismenko Chotýšany zdědil František Josef Vratislav z Mitrovic, po jehož smrti roku 1849 drželi panství synové František Josef a Josef František. Po smrti Josefa Františka roku 1869 musel starší František Josef silně zadlužené panství prodat. V průběhu 19. století se majitelé statku několikrát změnili, po roce 1948 bylo panství zkonfiskováno rodu Langhamerů z Bíliny. Budovy byly předány k užívání národnímu výboru v Chotýšanech. Po roce 1989 byly budovy ve velmi zchátralém stavu vráceny potomkům původních majitelů. Dnes je majitelem objektů bývalé tvrze společnost Farm Chotýšany, za jejíhož vlastnictví bývalé panské sídlo bohužel nadále chátrá.

Text: historie
1.3. 2008 - Zany