Původní kostel je připomínán již r. 1240. Raně barokně přestavěn r. 1687 a pozdně barokně v letech1780–1786. Další úpravy r. 1853 a koncem 19. stol. Před kostel ve 20. stol. přeneseny sochy sv. Šebestiána a sv. Jana Nepomuckého.
Hlavní obrázek místa
Kostel od jihozápadu
© Jiří Cukr, 08/2015
Graficke pismenko Město Hodonín leží na dolním toku řeky Moravy na hranicích se Slovenskem. Ve městě najdeme řadu pro turisty zajímavých objektů, jako zámek, ve kterém v současnosti působí muzeum T. G. Masaryka, nebo morový sloup nacházející se Masarykově náměstí, vedle kostela.
Kostel sv. Vavřince se nachází v centru města, kterým je právě Masarykovo náměstí.
Pavel Vítek, 23.2. 2008

  historie

  První kostel na místě současného se připomíná již roku 1240. Při raně barokní přestavbě kostela v roce 1687 byla z původního kostela ponechána věž, která však byla zvýšena o jedno patro. Kostel získal svou současnou pozdně barokní podobu po přestavbě, která proběhla v letech 1780 – 1786. Při úpravách prováděných roku 1853 byla v podvěží vystavěna kaple Božího hrobu a koncem 19. stol. byla upravena sakristie a nad ní postavena oratoř.
  Pavel Vítek - zdroj - Umělecké památky Moravy a Slezska 1, ACADEMIA 1994, 23.2. 2008

  popis

  Kostel sv. Vavřince je podélná jednolodní stavba, orientovaná podle osy sever-jih. K západnímu průčelí kostela přiléhá hranolovitá věž, jejíž zvonové patro je zdobeno pilastry s hlavicemi. Fasády kostelní lodi jsou členěny lizénami, které jsou na nárožích zdvojeny. Hlavní kostelní portál se nachází v průčelí, boční pak v podélných zdích kostela. Ve věžní zvonici je zavěšen zvon ulitý roku 1640 a v lucerně věže se nachází umíráček z roku

  Pavel Vítek - zdroj - Umělecké památky Moravy a Slezska 1, ACADEMIA 1994, 23.2. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Jihomoravský kraj
   Hodonín  (HO)
  Hodonín