Zřícenina starší kaple sv. Archanděla Michaela na návrší v obci Slezská Harta. Stavebně upravena ve 2. pol. 19. století. Dodnes se zachovalo jen obvodové zdivo lodi a průčelní vstupní věže.
Hlavní obrázek místa
kostelík od východu
© Jan P. Štěpánek 02/2008
Graficke pismenko Zřícenina kaple či spíše kostelíka zasvěceného Archandělu Michaeli v obci Slezská Harta, nad levým břehem řeky Moravice. Kostelík se nachází na mírném návrší nedaleko silnice spojující Moravský Beroun a Opavu.
Po vysídlení převážně německého obyvatelstva po 2. světové válce a výstavbě přehrady Kružberk (asi 1 km po proudu řeky) a Slezská Harta (asi 2 km proti proudu řeky) začalo zdejší osídlení upadat a již nikdo neměl snahu starat se o zdejší kostelík. Ten se časem změnil v ruinu. Do současnosti zbylo z objektu jen hrubé obvodové zdivo, které ční k obloze. Objekt je volně přístupný, avšak díky svému stavu značně nebezpečný.
Jan P. Štěpánek, 23.2. 2008

  historie

  Historie a popis kaple
  Kostelík na půdoryse obdélníka s mírně ustoupenou půlkruhově zakončenou severní presbyteriální stranou a před jižní průčelí vystupující vstupní věží byl ve 2. polovině 19. století stavebně upraven. Interiér objektu byl jednoduchý, plochostropý, vystavěný z kamene. Střechu zakončovala cibulovitá báň. Kolem se nacházel starší hřbitov, který byl zrušen a zdevastován a jeho areál zarostlý náletovými křovinami. Stavba je doposud vedena jako nemovitá

  Jan P. Štěpánek, 23.2. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  kaple
  zřícenina
  volně přístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Bruntál  (BR)