Kostel vystavěn v letech 1432–1438 v gotickém stylu, věž přistavěna roku 1465, koncem 16. století upravena renesančně. Kostel přestavován v 17.stol. v druhé pol.19.stol. v letech 1969–1970 a v r.2002.
Hlavní obrázek místa
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jerlochovicích
© Pavel Vítek 02/2008
Graficke pismenko Jerlochovice, místní část města Fulnek, leží na západ od centra města při silnici vedoucí do Oder a Hranic.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie stojí nad obcí a je její nepřehlédnutelnou dominantou.
Ve městě Fulnek najdeme celou řadu turisticky zajímavých objektů, kostel Nejsvětější Trojice s bývalým klášterem, barokní Knurrův dům, barokní sloup Nejsvětější Trojice, kašnu se sochou sv. Jana Sarkandra, muzeum – památník J. A. Komenského, bratrský sbor, klášterní kostel sv. Josefa a nebo areál starého hřbitova s ohradní zdí, kostnicí a kaplí sv. Rocha a Šebestiána. Nejmarkantnější je mohutný zámek stojící na ostrohu nad městem, bohužel pro veřejnost stále ještě nepřístupný.
Pavel Vítek, 18.2. 2008

  historie

  Asi na místě původní dřevěné svatyně byl v letech 1432 – 1438 vystavěn nový kostel, zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie. Vystavěn byl v gotickém stylu, věž přistavěna roku 1465. Již koncem 16. století byla však zvonice upravena renesančně. Koncem století 17. bylo kostelní loď zaklenuta, zvýšeno obvodové zdivo, prolomena nová okna a upravena fasáda. Hudební kruchta byla v kostele postavena až v druhé pol. 19. století. V letech 1969 – 1970 byl

  Pavel Vítek - zdroj - Umělecké památky Moravy a Slezska 1, ACADEMIA 1994, 18.2. 2008

  popis

  Kostel Nanebevzetí Panny Marie je orientovaná podílná jednolodní stavba s pětiboce uzavřeným kněžištěm. K němu na severní straně přiléhá obdélná sakristie. Ke kostelní lodi v ose jejího západního průčelí přiléhá hranolovitá věž. Fasáda kněžiště je hladká a na nárožích a bocích jsou opěrné pilíře s kordónovými římsami. Fasáda lodi je rozčleněna zdvojeně rámujícími lizénami. Kostelní věž je hladká, zvonové patro rámováno nárožními lizénami,

  Pavel Vítek - zdroj - Umělecké památky Moravy a Slezska 1, ACADEMIA 1994, 18.2. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Nový Jičín  (NJ)
  Jerlochovice