Graficke pismenko Kostel Nanebevzetí Panny Marie je orientovaná podílná jednolodní stavba s pětiboce uzavřeným kněžištěm. K němu na severní straně přiléhá obdélná sakristie. Ke kostelní lodi v ose jejího západního průčelí přiléhá hranolovitá věž. Fasáda kněžiště je hladká a na nárožích a bocích jsou opěrné pilíře s  kordónovými římsami. Fasáda lodi je rozčleněna zdvojeně rámujícími lizénami. Kostelní věž je hladká, zvonové patro rámováno nárožními lizénami, zakončena obloučkovým cimbuřím. V přízemí věže je hlavní vchod do kostela zaklenutý valeně. Interiér kněžiště je zaklenut křížovou žebrovou klenbou. Klínová žebra protínající se v talířových svornících obsahují reliéfní znaky pánů z Kravař a ze Šternberka. Vstup do valeně zaklenutí sakristie je v severní zdi kněžiště. Kostelní loď je zaklenuta valeně s lunetami. Zařízení kostela není časově jednotné. Hlavní oltář pochází z 80. let 17. století, na něm obraz Nanebevzetí P. Marie je z konce 18. století. Zvon ve věži je datován r. 1524.

 
Graficke pismenko U kostela hřbitov, lemovaný ohradní zdí. I když nejstarší náhrobky pocházejí z přelomu 19. a 20. století, hřbitov zde existoval již ve 14. století.

Text: popis
18.2. 2008 - Pavel Vítek - zdroj - Umělecké památky Moravy a Slezska 1, ACADEMIA 1994