Graficke pismenko Jerlochovice, místní část města Fulnek, leží na západ od centra města při silnici vedoucí do Oder a Hranic.

 
Graficke pismenko Kostel Nanebevzetí Panny Marie stojí nad obcí a je její nepřehlédnutelnou dominantou.
 
Graficke pismenko Ve městě Fulnek najdeme celou řadu turisticky zajímavých objektů, kostel Nejsvětější Trojice s  bývalým klášterem, barokní Knurrův dům, barokní sloup Nejsvětější Trojice, kašnu se sochou sv. Jana Sarkandra, muzeum – památník J. A. Komenského, bratrský sbor, klášterní kostel sv. Josefa a nebo areál starého hřbitova s ohradní zdí, kostnicí a kaplí sv. Rocha a Šebestiána. Nejmarkantnější je mohutný zámek stojící na ostrohu nad městem, bohužel pro veřejnost stále ještě nepřístupný.

Text: turistické
18.2. 2008 - Pavel Vítek