Chátrající hřbitov se nachází nad obecním hřbitovem, nad kostelem sv. Martina. Byl založený nejpozději v 17. stolení a nejstarší náhrobek pochází snad již z roku 1619.
Hlavní obrázek místa
© Roman Řezáč 07/2006
Židovský hřbitov se nachází asi 150 m nad kostelem sv. Martina, na předpolí bývalé tvrze, která teď slouží jako obecní hřbitov.
Plocha židovského hřbitova byla nedávno zbavena náletových dřevin, oplocení z devadesátých let minulého století je však porušené a branka, která se od počátku nezamykala, je tak dnes vlastně zbytečná. Na náhrobky byly jako materiál použity žula a vápenec. Na některých z nich je jako symbolika vyrytý reliéf znamení, které mělo symbolizovat osobu zemřelého, tedy jeho zaměstnání, vlastnosti či jméno. Lze zde proto nalézt například symboly koruny, stromu, věnce či lva a několika dalších.
Roman Řezáč, 13.2. 2008

  historie

  Stručná historie židovské obce
  Historie židovského osídlení v Dambořicích sahá až na samý počátek 16. století. Vrcholu dosahuje židovské osídlení v polovině 19. století, kdy tvořilo téměř ¼ obyvatelstva obce. V roce 1930 však zde už žije jen 15 židovských rodin (celkem 46 osob). Během druhé světové války jsou osudy většiny židovských obyvatel obce neblaze spojeny s Osvětimí a po válce se nikdo z nich nevrátil. Židé se soustředili v podhradí tvrze a nad ní pak také

  Roman Řezáč, 13.2. 2008
  Historie a osudy židovského hřbitova
  Hřbitov byl založený nejpozději v 17. století. Nejstarší náhrobek, který se podařilo přečíst, pochází z roku 1619. Většina pramenů však nejstarší náhrobky datuje do roku 1700. Nevím zda je to proto, že údaj o náhrobku z roku 1619 je nepotvrzený (autor Robert Konig). Většina náhrobků je poničená a špatně čitelná či povalená na zem, přesto je patrné, že v nedávné minulosti byla snaha některé znovu postavit. Stojící náhrobky jsou většinou

  Roman Řezáč, 13.2. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  KOMPASS 1:50 000 (Geodézie ČS)

  Ukončená edice turistických map KOMPASS, 1:50 000, v roce 2006, Geodézie ČS.
  sakrální památky
  židovské památky
  chátrající
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihomoravský kraj
   Hodonín  (HO)
  Dambořice