Graficke pismenko Hradiště zaujalo protáhlý výběžek z masivu Skalka nad údolím Zlatého potoka. Od masivu Skalka, který je vyšší, bylo odděleno mírným projmutím. Výběžek za ním směrem ke svému konci mírně stoupá. Délka opevněné plochy byla přibližně 120 m a šiřka byla nejvíce asi 35 až 40 m. Mělo tak plochu přibližně půl hektaru a patřilo tak k těm rozlohou menším. Povrch nenese žádné stopy zástavby.

 
Graficke pismenko Převýšení konce výběžku nad údolím je asi 25 m. Výborně chráněné byly jak západní, tak jižní i severní strana, kde byl terén poměrně strmý. Po těchto stranách nejsou patrné žádné známky opevnění, ani úpravy hrany plošiny, na nichž musel stát jistě dřevěný plot. Jinak tomu bylo na straně východní. Zde terén pozvolna dál klesá až do mělkého sedla, než terén začne opět stoupat k masivu Skalka. Ten je odtud vzdálený asi 400 m.
 
Graficke pismenko Z této východní strany hradiště chránil systém valů. První vnitřní val navazuje na centrální plochu hradiště, má oproti ní výšku asi 50 cm. Před ním byl vyhloubený příkop, jehož hloubka oproti jeho koruně kolísá okolo 1,5 m. Val spolu s příkopem se po stranách stáčejí a posléze mizí po bocích, což je velmi dobře patrné především na severní straně. Před příkopem byl nasypán druhý val, který má šířku asi 6 m, s plochou korunou a jeho výška se místy pohybuje až ke 2 m. I tento druhý val se ke konci viditelně stáčel směrem k bokům a i před ním je patrný mělký příkop, hloubky ale nejvýše snad 20 cm. Východním směrem od lokality běží podél vrstevnice ještě terénní hrana.
 
Graficke pismenko Dobře patrný je také průkop valovým opevněním, který provedl místní lesník, který lokalitu v 60. letech minulého století objevil a upozornil na ni odborníky.

Text: popis
5.2. 2008 - Roman Řezáč