Graficke pismenko Kostel Povýšení svatého Kříže je orientovaný (tzn. hlavní oltář směřuje k východu), jednolodní, s polygonálně uzavřeným presbytářem. Na severní straně kostela je přistavěna malá sakristie a vnější kamenná kazatelna, na západní straně otevřená sloupová předsíň. Hlavní vchod v západním průčelí je gotický, ve tvaru lomeného oblouku. Nad ním je rozetové okno a v mělkém výklenku vysoký kamenný kříž. Střecha kostela je sedlová, nad presbytářem nižší. Nad lodí je vybudována věžička s lucernou. Loď je zaklenuta třemi poli s křížovými klenbami, presbytář jedním polem s křížovou klenbou a závěrečným polem s klenbou paprsčitou. Kostel je vydlážděn opukovými deskami. Délka stavby je asi 21 m, šířka lodi přes 7 m, presbytáře kolem 6 m. Výška věže včetně kříže činí zhruba 26 m.

Text: popis
1.2. 2008 - Rostislav Vondra, (zdroj:Chrudim - vlastivědná encyklopedie, Kobetič, Pavlík , Šulc a kol., MILPO Media, Praha 2005), 1.02.2008