Zachovalý piaristický klášter s barokním kostelem sv. Stanislava z let 1642–48 dle projektu stavitele Pochsbergera. Kostel má cenný barokní interiér. Areál se nachází vně městských hradeb při bývalé Horní bráně.
Hlavní obrázek místa
klášter piaristů s kostelem sv. Stanislava od západu
© Jan P. Štěpánek 05/2008
Graficke pismenko Zachovalý areál kláštera piaristů s barokním kostelem sv. Stanislava s dominantním dvouvěžovým průčelím v historickém centru města Podolínec na severovýchodě Slovenska. Klášter s kostelem byly postaveny vně městských hradeb ve východním sousedství bývalé Horní brány. Od města klášterní areál oddělovala dodnes zachovalá městská hradba.
Jan P. Štěpánek, 4.1. 2009

  historie

  Areál raně barokního kláštera piaristů s kostelem sv. Stanislava byl vystavěn v severovýchodní části města za hradbami v letech 1642 až 1648 podle plánů stavitele Pochsbergera. Vlastní klášter je patrový, čtyřkřídlý areál na půdoryse obdélníka s věžemi v každém z nároží. Objekt kostela je postaven tak, že dělí areál kláštěra na dvě poloviny a vytváří tak dvě nádvoří. Západní nároží, severozápadní a část jihozápadního průčelí kláštera je

  Jan P. Štěpánek, 4.1. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  sakrální památky
  klášter
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Slovensko
  Prešovský
   Stará Ľubovňa  ( SL )