Graficke pismenko Chráněný přírodní výtvor „Hornek“ je částí vápencové plošiny Hádů na jižním okraji Moravského krasu. Jedná se o výchozy vápenců s detailní vrásovou stavbou příkře spadající do údolí Říčky. Na ploše 32 ha se nachází řada chráněných a ohrožených druhů rostlin – jedná se tedy o významnou botanickou lokalitu těsně za hranicemi Brna. Na okraji plošiny turisticky atraktivní vyhlídkové místo přístupné odbočkou žlutě značené turistické cesty z Velké Klajdovky do údolí Říčky. Lze z něj dohlédnout až na Pálavu a do lesů Drahanské vrchoviny.

Text: popis
24.1. 2008 - Milan Náplava podle turistického průvodce Okolí Brna - Moravský kras (1990)