úterý, 24. listopad 2020. Svátek slaví Emílie, zítra Kateřina

hrad Újezd u Ždánic

Hradisko, Lhota

Zmínky o údajných zbytcích zdí

Graficke pismenko V 19.století se hovoří o zdech na hrádku (konkrétně J. Vrbas, který hrádek prvně popsal). Toto však není nijak podložené. Povrch hrádku je mimo jedné výrazné deprese rovný a nenese po zdivu žádné památky. Je však pravdou, že po bocích se několik menších kamenů povaluje. Pravděpodobně z hrádku pochází, ale jejich četnost a velikost spíše naznačuje jejich použití pro podezdívku nějaké stavby či dřevěné hradby, než pro skutečný kamenný palác, ač menších rozměrů, či hradby. Je také nepravděpodobné, že by kameny byly odvezeny na druhotné použití v pozdější době (od zmíněného 19. století), neboť nejblíže jsou Ždánice, a to až 3 km daleko. Je však možné že byly použity na nějakou stavbu v blízkosti, která již také zanikla. Přesto hrádek kamenný být mohl a v době vzniku by to nebylo nic neobvyklého. Je totiž otevřenou možností, že ne zcela dostavěný či opuštěný kamenný hrádek byl rozebrán těsně po ztrátě jeho sídelní funkce a materiál z něj byl použitý v zaniklé vsi Lhota, která patrně v době existence hrádku tvořila jeho zázemí a stávala v údolí pod ním a hrádek nejspíš přežila o několik desetiletí a možná jedné celé stovky let. Znovu by se tak ale vyvracela pověst o zbytcích zdí v 19.století. Konečné slovo však bude mít budoucí archeologický výzkum.

Text: pověsti
21.1. 2008 - Roman Řezáč