Římskokatolický kostel Všech svatých na náměstí ve městě Bytča. Původní got. kostel z konce 13. stol, byl po pol. 16. stol. renesančně přestavěn Thurzy. V r.1904 vyhořel. R. 1939 moderně přestavěn, tehdy zaniká cenná zvonice blízko kostela.
Hlavní obrázek místa
pohled na východní průčelí kostela
© Jan P. Štěpánek 09/2007
Graficke pismenko Významnou stavebně historickou památkou slovenského okresního města Bytča a zároveň dominantou jeho hlavního náměstí je původně gotický římskokatolický farní kostel Všech svatých. Jeho současný, poměrně moderně působící vzhled je dílem až přestavby z r. 1939. Tehdy zanikla jeho renesančně barokní historická podoba.
Jan P. Štěpánek, 19.1. 2008

  historie

  Vznik kostela je možno dle zjištěných archeologických nálezů a poznatků klást do druhé poloviny 13. století. Po polovině 16. století s uskutečnila tzv. velká Thurzovská přestavba. O ní nejlépe vypovídá kamenný půlkruhově zaklenutý a bohatě zdobený hlavní portál s nápisem a letopočtem 1590. Kostel nabyl přibližně současných rozměrů, vnitřní stěny rozčlenily mohutné pilíře nesoucí nadokenní pásy. Až na začátku 18. stol. byly do pilířů vsazeny

  Jan P. Štěpánek, 19.1. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  sakrální památky
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Slovensko
  Žilinský