V jádře gotický, později renesančně a barokně upravovaný kostel Nanebevzetí Panny Marie z konce 13. století. Současná podoba je po úpravách způsobených zemětřesením r. 1789. V interiéru cenné gotické nástěnné malby. Při kostele renesanční zvonice.
Hlavní obrázek místa
severní pohled na farní kostel v Podolínci
© Jan P. Štěpánek 05/2008
Římskokatolický farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je významnou architektonicko-historickou památkou a dominantou slovenského města Podolínec v severovýchodní části Slovenska. Kostel stojí uprostřed centrálního Mariánského náměstí. V blízkosti kostela stojí samostatná renesanční zvonice ukončená atikou.
Kostel je přístupný v době mše svaté.
Jan P. Štěpánek, 4.1. 2009

  historie

  Nejstarší kostel v Podolínci byl vystavěn již koncem 13. století. Přestavěn a zaklenut byl ve 2. polovině 14. století. Po velkém požáru v roce 1684 se konala velká renesanční přestavba. V 18. století následovala barokní přestavba a rozšíření kostela o dvě boční kaple. Roku 1789 postihlo město zemětřesení. Kostel nebyl nijak vážně poškozen, ale byla alespoň klasicistně upravena jeho fasáda.
  Jan P. Štěpánek, 4.1. 2009

  popis

  Kostel je jednolodní stavbou s polygonálně ukončeným ustoupeným presbyteriem s mohutnými opěráky. Presbyterium je stejně jako hlavní loď zaklenuto křížovou žebrovou klenbou. Na jižní, vstupní straně se nachází gotický portál a dvě sedilie. Na severní straně se nachází podobný portál do sakristie. Ta je rovněž gotická, zaklenutá křížovou klenbou. Původní gotická okna presbytáře jsou zazděna, ale uvnitř se zachovaly alespoň jejich špalety.

  Jan P. Štěpánek, 4.1. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Slovensko
  Prešovský
   Stará Ľubovňa  ( SL )