Graficke pismenko Pod lípou, respektive dnes jejím torzem, které se však stále na jaře částečně zazelená, se 4. 12. 1805, dva dny po bitvě, setkali Napoleon s rakouským císařem Františkem I., aby domluvili příměří a tím ukončili válku, která znamenala ztrátu životů mnoha tisíc mužů. Následky války však místní obyvatele pronásledovaly ještě další měsíce. Především drancování vítěznou armádou a problémy s pohřbíváním tisíců těl a s tím spojené epidemie přinesly okolním vesnicím obrovské újmy.

 
Graficke pismenko Příměří bylo pak podepsáno o dva dny později na zámku ve Slavkově. Rakousko bylo donuceno ke kapitulaci a tzv. Bratislavským mírem ze dne 26. 12. 1805 se zavázalo zaplatit válečné reparace a především přišlo o území o rozloze téměř 63 tisíc km2. Ruský car Alexander, který ani jednání 4. 12. 1805 přítomen nebyl, na příměří, jak bylo očekáváno, nepřistoupil a válka mezi Ruskem a Francií pokračovala ještě dva roky.
 
Graficke pismenko U lípy se nachází informační cedule se základními údaji a poblíž i pamětní deska této významné události.

Text: popis
3.1. 2008 - Roman Řezáč