Renesanční dům místokancléře českého království Jiřího z Lokšan, v roce 1597 upravený na radnici. Na konci 17.stol, barokně upraveno průčelí, znovu přestavěna v 70. letech 18. stol. Filipem Hegerem.
Hlavní obrázek místa
© Milan Caha 01/2008
Graficke pismenko Renesanční dům původně vlastnil zástavní držitel hradu Kašperka, tajemník krále Ferdinanda I., místokancléř českého království Jiří z Lokšan. Město jej od něj koupilo v roce 1551 a ještě před rokem 1597 jej upravilo pro účely samosprávy. Na konci 17. století bylo průčelí barokně upraveno – při této přestavbě budova získala své typické 3 štíty a věžičku. Poslední významná úprava je ze 70. let 18. století, tehdy vznikla mimo jiné fasáda, která je dílem architekta Filipa Hegera. Do roku 1938 na radnici sídlil i okresní soud.
Milan Caha (zdroj: Emanuel Poche a kol., Umělecké památky Čech K/O, Academia, Praha 1978), 2.1. 2008

  historie

  Historie Kašperských Hor
  Na přelomu 13. a 14. století na území dnešního města Kašperské Hory existovala hornická osada Reichenstein. Jan Lucemburský osadu povýšil na horní město, nejvýše položené gotické město Čech. Karel IV. zřídil v letech 1356 – 1366 silnici z Kašperských hor do Pasova a k její ochraně (a k ochraně zlatonosného revíru) založil nedaleký hrad Kašperk. Roku 1584 bylo město povýšeno na královské. Přes útlum těžby zlata byly ještě v 19.století Kašperské

  Milan Caha (zdroj: www stránky města), 2.1. 2008

  popis

  Obdélníková jednopatrová budova s třemi barokními štíty. V přízemi zaklenuto plackami, prvé patro je plochostropé.
  Milan Caha (zdroj: Emanuel Poche a kol., Umělecké památky Čech K/O, Academia, Praha 1978), 2.1. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  ostatní
  palác, dům
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Klatovy  ( KT)
  Kašperské Hory