Velmi dobře dochované tvrziště o průměru cca 20 metrů jednoduché podoby na jihozápadním konci obce, patrně ze 14. století.
Hlavní obrázek místa
Celkový pohled na tvrziště od východu
© Roman Řezáč 12/2007
Graficke pismenko Velmi dobře dochované tvrziště leží na plochém a nevýrazném návrší na jihozápadním konci obce, v těsné blízkosti bývalého hospodářského dvora, který je obydlený.
Tvrziště je částečně oploceno a nachází se na soukromém pozemku, který patří ke dvoru. Ač nemám v úmyslu případné návštěvníky k čemukoliv navádět, tak plot se nachází jen podél polní cesty, místy je poškozený a dál za rohem, směrem do pole končí asi po 20 metrech, což není z cesty vidět.
Místo tvrze je porostlé vysokými listnatými stromy a několika keři. V jádru je pak shluk mladších smrků. V letních měsících je tedy špatně viditelné.
Roman Řezáč, 29.12. 2007

  historie

  První zmínka o tvrzi je patrně z roku 1362, kdy se zmiňuje Gotfried a Bohuněk z Mezného. Roku 1385 se připomíná Jan z Mezné. Tyto zmínky nejsou však nevyvratitelné, neboť Mezná může být v tomto případě zaměněna ze stejnojmennou vsí u Pelhřimova. Dále se v pramenech jmenuje Jan nebo Oldřich z Mezného a několik dalších šlechticů. V době husitských válek patřila Mezná Václavovi, stoupenci Husova učení. Díky tomu byla tvrz zřejmě válek ušetřena.

  Roman Řezáč (podle J.Úlovec, 2000), 29.12. 2007

  popis

  Tvrz měla jednoduchou klasickou podobu, s jednodílným jádrem obtočeným příkopem a vnějším valem. Vzhledem k tomu, že definitivně opuštěna byla až po roce 1650, dá se usuzovat na její pozdější kamennou podobu. Její vznik není spolehlivě určen, předpokládá se založení v polovině 14. století a původní podoba mohla být jen dřevěná. Dnešní jádro má téměř oválný tvar, s osami asi 18 – 20 m. Na jeho povrchu dnes nejsou patrné žádné stopy zástavby, což

  Roman Řezáč, 29.12. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  tvrz
  terénní náznaky
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Tábor  (TA)
  Mezná