hradiště u sv. Vojtěcha nad Bukačovem

Graficke pismenko Na lokalitě proběhly dva archeologické průzkumy. Na přelomu 19. a 20. století tu kopal J. L. Píč na místě předpokládaného kostelíka. V 60. a 70. letech tu pak provedl menší výzkum M. Šolle.

 
Graficke pismenko První osídlení je datováno už do pozdní doby kamenné – stávala zde osada řivnáčcké kultury. V mladší až pozdní době kamenné (knovízská a štítarská kultura) byla vybudována kamenitá hradba s komorovou konstrukcí šířky 3–4 metry. Opevněné sídlo zde pak také stávalo v 11. a 12. století, jehož součástí byl zřejmě i románský kostelík sv. Vojtěcha s pohřebištěm. Podle tohoto kostela, který zanikl bezestopy na konci 18. století, byla lokalita pojmenována. Není úplně jasné, jaký význam mělo raně středověké osídlení – zda-li šlo o předsunuté opevnění přemyslovského hradiště u sv. Jiří, nebo o samostatné sídlo knížecího úředníka.

Text: historie
16.12. 2007 - Ivka (V. Čtverák, M. Lutovský, M. Slabina, L. Smejtek: Encyklopedie českých hradišť, Libri, Praha 2003