Barokní klášter s kostelem postaveným v letech 1723 –1731 pro řád františkánů, kteří v Žilině působili od roku 1703. Interiér je barokní, včetně dřevěného mobiliáře a varhan. Kostel je františkány propůjčen žilinské římsko-katolické farnosti.
Hlavní obrázek místa
klášter františkánů s kostelem sv. Barbory
© Milan Caha 10/2009
Graficke pismenko Klášter spolu s kostelem sv. Barbory postavili členové řádu františkánů v letech 1723 až 1731. Františkáni přišli do Žiliny roku 1703 na popud palatína Pavola Esterházy. Kolem roku 1728 byla přistavena k novostavbě kostela věž a byly zřízeny krypty za hlavním oltářem, pod věží (ty byly určeny řeholníkům) a pod loretánskou kaplí (určené laikům). Dnes kostel slouží římsko-katolické farnosti, které jej má pronajatý od řádu františkánů.
M.C. (zdroj: zilina-gallery.sk), 17.12. 2007

  popis

  V kostele se dochovalo původní barokní zařízení – oltáře, sochy, kazatelna, sloupy a oltářní obrazy. Na hlavním oltáři je obraz sv. Barbory od pátera Konráda Švestky z roku 1891. Unikátem je dvojice varhan z druhé poloviny 18. století od významného varhanáře pátera Peregrina Wernera. Součástí kostela je i loretánská kaplička.
  M.C. (zdroj: zilina-gallery.sk), 17.12. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  sakrální památky
  klášter
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Slovensko
  Žilinský