synagoga

Bytča
Synagoga z počátku 20. století stojící na místě starší synagogy zmiňované již v r.1801. Trojlodní halová stavba s velmi dekorativní a členitou fasádou v novorománském slohu stojící přes náhon naproti zámku. Dnes velmi zchátralá.
Hlavní obrázek místa
synagoga od zámku
© Jan P. Štěpánek 10/2007
Graficke pismenko Jednou z nejkrásnějších památek slovenského města Bytča, hned vedle renesančního zámku, je novorománská synagoga. Její velikost a zdobnost poukazuje na velkou váhu a sílu zdejší židovské komunity, která po dlouhá desetiletí ovlivňovala život ve městě.
Současný stavebně-technický stav synagogy je však ve velmi žalostném stavu a bude třeba tuto jedinečnou památku co nejdříve zabezpečit proti konečné destrukci.
Jan P. Štěpánek, 13.12. 2007

  historie

  Výstavba bytčanské synagogy úzce souvisí s existencí poměrně velké židovské obce v tomto městě. Převážně na konci 18. a počátku 19. století se židovské obyvatelstvo aktivně podílelo na hospodářském i společensko-kulturním rozvoji města. První zděná synagoga je zmiňována již v roce 1801. Současná stavba v novorománském stylu je výsledkem přestaveb z počátku 20. století.
  Jan P. Štěpánek podle www.bytca.sk, 13.12. 2007

  popis

  Synagoga je tvořena stavbou na půdoryse blížícím se tvaru písmene „T“ s polygonálně zakončeným ustoupeným presbyteriem. Patrové stavbě dominuje vstupní mělký dvoupatrový rizalit vystupující až nad úroveň střech. Tato pomyslná věž je zakončena stanovou střechou s dvojicí štítů a drobnými věžicemi v nárožích. Průčelní fasáda je velmi bohatě členěna nejen ve svých hmotách, ale i v plastickém ztvárnění detailů, to vše v novorománském slohu. Vstupní

  Jan P. Štěpánek podle www.bytca.sk, 13.12. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  sakrální památky
  židovské památky
  chátrající
  nepřístupno
  Slovensko
  Žilinský