Starší zděný kostel z r. 1783 nahrazen v l. 1866–72 novým evangelický kostelem dle projektu Václava Urbánka ze Vsetína. Kostel tvoří jednolodní novogotická stavba se štíhlou průčelní věží.
Hlavní obrázek místa
evangelický kostel od jihozápadu
© Jan P. Štěpánek 12/2007
Graficke pismenko Evangelický kostel v obci Pržno, 6,5 km severozápadně od Vsetína. Nachází se v severozápadní části obce, na mírném návrší a tvoří tak výraznou pohledovou dominantu obce. Jednolodní stavba z 2. poloviny 19. století se štíhlou průčelní věží je vystavěna v novogotickém slohu.
Jan P. Štěpánek, 12.12. 2007

  historie

  Stavba evangelického kostela v Pržně byla započata 15. 5. 1783. V průběhu desetiletí byl kostel několikrát opravován, ale po polovině 19. století už byl kostel natolik sešlý, že se začalo uvažovat o stavbě kostela nového. Starý kostel byl na rozdíl od tolerančních kostelů v okolí zděnou stavbou a rozměrech 20 m na délku, 10 m na šířku a 6,5 m na výšku. Strop byl rovný a vybavení – jak bývalo u evangelických kostelů zvykem – prosté. Nový

  Jan P. Štěpánek podle www.prznouvsetina.cz, 12.12. 2007

  popis

  Kostel je tvořen jednolodní obdélnou stavbou s ustoupeným drobným polygonálním presbyteriem. Jižnímu, vstupnímu průčelí dominuje mírně předsazená průchozí věž čtvercového půdorysu, která se nad úrovní hřebene střechy zužuje a mění tvar na ortogonální. Završené je štíhlou jehlanovou střechou. Celá stavba je vystavěna v novogotickém slohu, čemuž odpovídají veškeré použité architektonické prvky. Na oltáři je kopie Poslední večeře Leonarda da

  Jan P. Štěpánek, 12.12. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Zlínský kraj
   Vsetín  (VS)
  Pržno