Graficke pismenko Stará radnice je tvořena dvoupatrovou palácovou budovou s hlavním křídlem do náměstí a dvěma jednotraktovými křídly do dvora. Hlavní průčelí má rustikovaná nároží, půlkruhově završený bosovaný vstupní portál a bohatou malbu průčelí provedenou metodou chiaroscura, jedinou toho druhu ve městě. Po vzoru italských renesančních paláců jsou v přízemí malá zamřížovaná okna v šambránách, zatímco horní patra prosvětlují sdružená okna, propojená podokenními pásovými římsami.

Text: popis
20.12. 2007 - Jan P. Štěpánek podle K. Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2000