Graficke pismenko Podle Augusta Sedláčka sestávala tvzr z okrouhlé věže z kamene, okolo níž byl příkop 6–10 sáhů široký a násep 9 stop vysoký. Násep byl na západě přerušen, aby se tudy mohl napouštět vodou z blízkého rybníčku. V roce 1847 tu tehdejší majitel překopával tvrziště a objevil železnou sekeru a střepy. V roce 1857 rozkopal půlku pahorku a zarovnal část příkopu. Byla tu tehdy nalezena pata románského sloupu, množství střepů a bronzová noha podobná lví.

 
Graficke pismenko Podle dnešních poznatků šlo spíše o tvrz s plášťovou hradbou na kruhovém půdorysu, než o okrouhlou věž z kamene.
 
Graficke pismenko Dodnes je situování tvrze přeci jen dobře patrné. Polohu indikuje vysokými travinami zarostlá neobdělávaná část pole s viditelnou hlavní akropolí. Okolo je silně podmáčená půda – relikty bývalého příkopu, napájeného ze zdejšího potoka.

Text: popis
5.12. 2007 - Rostislav Vondra - zdroj : Hrady, zámky a tvrze království českého (3.vyd.). Díl 1 : Chrudimsko, August Sedláček, Argo, Praha 1993; Encyklopedie českých tvrzí II. díl, Argo, Praha 2000