Graficke pismenko Kozojedy se připomínají v roce 1318, kdy je vlastníkem Vlacheň z Kozojed, není ale jasné, zda-li tu už tehdy stála tvrz. Další zmínky jsou o Otíkovi z Kozojed z počátku 15. století. Poté se jako vlastníci zmiňují Pavel a Mikuláš z Kozojed jako účastníci krajského sjezdu v Čáslavi v roce 1440. Po smrti Pavla z Kozojed si zboží v roce 1454 vyžádali na králi Ladislavovi Sigmund Anděl z Ronovce a Jan Hroch z Mezilesic. Na počátku 16. století byly Kozojedy připojeny k morašicckému zboží. V roce 1544 prodává Burian Anděl z Ronovce toto zboží i s kozojedskou tvrzí pustou Mikuláši ze Štítného.

Text: historie
5.12. 2007 - Rostislav Vondra - zdroj : Hrady, zámky a tvrze království českého (3.vyd.). Díl 1 : Chrudimsko, August Sedláček, Argo, Praha 1993