Graficke pismenko Bývalý mlýnský náhon přes Pržno začíná odvodem vody z řeky Ostravice těsně nad tzv. prženským splavem. Koryto odvodu má betonové hrany a přerušuje ho po několika metrech masivní sypaná protipovodňová hráz řeky, kterou náhon podplouvá. Za hrází se nacházejí betonové zpevněné břehy. Dle masivnosti a členitosti těchto betonových břehů se dá odhadovat, že právě zde původně teprve kanál začínal, a že zde se nacházelo stavidlo regulující vtok vody. Řeka Ostravice totiž byla v minulosti několikrát výrazně regulována a “narovnávána“. Mezi horním splavem u frýdlantského Rádla a praženským splavem řeka v minulosti tekla více ke slezskému břehu. Dodnes na to upomínají staré koše s kamením zpevňující břehy na slezské straně a dochované, několik desítek metrů dlouhé slepé rameno (bývalé řečiště) řeky nedaleko nad praženským splavem.

 
Graficke pismenko Od míst s bývalým stavidlem pokračuje náhon přímým úsekem k silnici z Frýdlantu do Pržna, kterou podplouvá. Za cestou se klikatí k severu a tvoří západní hranici zahrádek rodinných domků. Po cca 250 m náhon vtéká do zregulovaného širokého betonového koryta a obrací se k severozápadu, směrem k areálu praženské Mališovy pily, kam také po cca 120 m vtéká a obrací se opět k severu. U velké haly pily vtéká kanál do širokých trubek, takže se objevuje na povrchu opět až po 100 metrech, kdy opouští areál pily. Mírným obloukem k severovýchodu pokračuje mlýnský náhon k železniční trati Frýdlant – Frýdek, která kanál překračuje přes kamenný obloukový mostek. Náhon jde přímým, asi 180 m dlouhým úsekem k severozápadu, k několika rekreačním objektům, kde uhýbá na západ. Po necelých 80 m mění opět směr svého toku, uhýbá přímo k severu a teče po východním okraji olšiny řeky Ostravice, která teče souběžně s kanálem ve vzdálenosti asi 60 – 80m. Přes půl kilometru se kanál takto klikatí podél řeky. Asi 50 m před samotným opětovným soutokem s řekou Ostravicí kanál opět podtéká protipovodňovou hráz a vtéká asi 70 m pod hodoňovickým splavem do Ostravice.

Text: popis
12.12. 2007 - Jan P. Štěpánek


OOO