Karlovské fojství

fojtství v Bzové
Patrový dřevěný objekt fojtství s pavlačí a dvorem na počátku údolí Bzové. Přestavěn v r.1793 tesařským mistrem Janem Žákem. Prvním fojtem byl Jura Hudeček, od r.1721 rod Billů. Fojtství zrušeno r.1848. Od r.1876 až dodnes majetkem rodiny Borákovy.
Hlavní obrázek místa
objekt fojtství od jihu
© Jan P. Štěpánek 12/2007
Graficke pismenko Významnou lidovou architektonickou památkou obce Velké Karlovice je fojtství stojící na počátku údolí Bzové. V minulosti tvořilo toto fojtství z konce 18. století spolu s roubeným kostelem Panny Marie Sněžné nejvýznamnější a nejhonosnější objekty v obci.
Fojtství tvoří dřevěný dvorec s hlavní roubenou patrovou budovou s pavlačí v patře. Nepřesnou kopii karlovického fojtství si je možno prohlédnout ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Objekt je dodnes obývaný a v soukromém vlastnictví. Přístupný zrakům veřejnosti tak zůstává jen exteriér fojtství.
Jan P. Štěpánek, 1.12. 2007

  historie

  Objekt byl postaven v roce 1793 tesařským mistrem Janem Žákem. Tento tesař byl kraji velmi vyhlášený. Vytvořil také např. budovu fojtství v Solanci. Prvním písemně známým fojtem Karlovic se stal Jura Hudeček, za věrné služby Žerotínům. Původní fojtství vypadalo patrně jinak než to současné. V roce 1721 přešlo fojtství na Michala Billa, který se sem přiženil. Ve farní kronice je zápis o tom, jak jeho syna, fojta Jiřího Billa "zabil pacholek pro

  Jan P. Štěpánek dle www.velkekarlovice.cz, 1.12. 2007

  popis

  Fojtství
  Fojtství byl z pravidla největší a nejhonosnější objekt v obci. Povětšinou dvorec s obytným domem. V největší místnosti fojtství v přízemí byla šenkovna (jelikož fojt měl právo várečné a šenkovní) a zároveň sem fojt, zástupce vrchnosti v obci, každou neděli po mši svolával poddané k poradám a k přidělování úkolů při práci na panském.
  Jan P. Štěpánek, 1.12. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  ostatní
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Zlínský kraj
   Vsetín  (VS)
  Velké Karlovice